Lokacija

Pivnica Lipnik

Rogaška cesta 23, Šmarje pri Jelšah


Pivovarna Lipnik

Mala Pristava 16, Šamarje pri Jelšah